Oppholdspris pr.01.01.2023:

1)   For foresatte med årlig inntekt lik eller over kr. kr.550.000,-:

            a)   1. barn: kr.3.000,- pr. mnd.

            b)   2. barn: kr.2.100,- pr. mnd. (70%)

            c)   3. barn: kr.1.500,- pr. mnd. (50%)

2)  For foresatte med årlig inntekt under kr.550.000,-: Se vedtektene

3) Gratis kjernetid (20 t) for enkelte grupper. Se vedtektene

Matservering.

  • Se vedtektene
  • Pris: kr. 495,-, gjelder begge avdelinger og alle aldersgrupper
  • Leverandør: Bogstad Catering

Kalender for matservering:
Avd.10 og avd. 5b

Dag1.Måltid*2.Måltid**
Mandag

 

Varm mat fra Bogstad CateringSuppe, kyllinggryte, pizza, grøt, brødmat, Corn Flakes osv.

Frukt

Tirsdag

 

Matboks, tas med hjemmefraMatboks, tas med hjemmefra

Frukt

Onsdag

 

Matboks , tas med hjemmefraMatboks , tas med hjemmefra

Frukt

Torsdag

 

Matboks , tas med hjemmefraMatboks , tas med hjemmefra

Frukt

Fredag

 

Varm mat fra Bogstad CateringSuppe, kyllinggryte, pizza, grøt, brødmat, Corn Flakes osv.

Frukt

*  Drikke: melk.

** Drikke: melk og biola.

Mandag og fredag, spesielle anledninger:

Suppe, grøt, brød, pålegg, Cornflakes osv. leveres av barnehagen