Barnehagens fysisk miljø.

Barnehagen har to avdelinger. De ligger nær hverandre, men ikke på samme eiendom. Avdelingene har fått navn etter gatenummeret, avd. 10 og avd. 5b.

I avd. 10 ligger også administrasjonen og styrer har tilhold her. Avd. 5b ligger på en naboeiendom ca. 50 m i luftlinje fra avd. 10.