Velkommen til oss!

Gjennom omsorg, glede og humor skal barnehagen gi barna et trygt miljø med vekt på lek og samspill med andre barn og voksne.

Vedtekter - ÅrsplanKontakt oss

Velkommen til oss!

Gjennom omsorg, glede og humor skal barnehagen gi barna et trygt miljø med vekt på lek og samspill med andre barn og voksne.

Barnehagen skal hjelpe til å utvikle de enkelte barnas personlighet, til å utvikle toleranse, solidaritetsfølelser, å ha omsorg for hverandre og til å utvikle språk og kommunikasjonsevne.
Barnehagen skal også gi barna mulighet til selvutfoldelse gjennom allsidige aktiviteter og lek.

I nær forståelse og samarbeid med barnas hjem skal barnehagen medvirke til å gi barna et trygt og godt miljø som sikrer dem individuell og gruppevis omsorg, støtte og stimulering, utfoldelse, læring og etisk veiledning.

Barns rett til medvirkning betyr at med barn i barnehagen har rett til å utrykke seg om sitt syn på barnehagen og rett til medbestemmelse innenfor barnehagens daglige virksomhet. Barnehagen vil tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

Med hjelp av personalet som er tydelige, lekende, inkluderende og omsorgsfulle, gi barna gode rollemodeller hvor barnehagens verdigrunnlag ivaretas. Barnehage har 0-toleranse mot rasisme og diskriminering.